album

The Best Of Dạ Vũ 6 (Asia CD 097)

10 songs (48 minutes) Released on 1 January 1997
1
Mưa đêm độc hành
Lâm Nhật Tiến & Lâm Thúy Vân & Thanh Trúc & Lê Tâm & Nini & Loan Châu & Gia Huy, Lâm Nhật Tiến, Lâm Thúy Vân, Thanh Trúc, Lê Tâm, Nini, Loan Châu & Gia Huy
3:18
2
Call me
Lâm Nhật Tiến & Lâm Thúy Vân & Thanh Trúc & Lê Tâm & Nini & Loan Châu & Gia Huy, Lâm Nhật Tiến, Lâm Thúy Vân, Thanh Trúc, Lê Tâm, Nini, Loan Châu & Gia Huy
3:55
3
Tango Tình
Lâm Nhật Tiến & Lâm Thúy Vân & Thanh Trúc & Lê Tâm & Nini & Loan Châu & Gia Huy, Lâm Nhật Tiến, Lâm Thúy Vân, Thanh Trúc, Lê Tâm, Nini, Loan Châu & Gia Huy
4:42
4
Liên khúc yêu
Lâm Nhật Tiến & Lâm Thúy Vân & Thanh Trúc & Lê Tâm & Nini & Loan Châu & Gia Huy, Lâm Nhật Tiến, Lâm Thúy Vân, Thanh Trúc, Lê Tâm, Nini, Loan Châu & Gia Huy
7:58
5
Vì yêu đó anh
Lâm Nhật Tiến & Lâm Thúy Vân & Thanh Trúc & Lê Tâm & Nini & Loan Châu & Gia Huy, Lâm Nhật Tiến, Lâm Thúy Vân, Thanh Trúc, Lê Tâm, Nini, Loan Châu & Gia Huy
5:40
6
Yêu nhau đi
Lâm Nhật Tiến & Lâm Thúy Vân & Thanh Trúc & Lê Tâm & Nini & Loan Châu & Gia Huy, Lâm Nhật Tiến, Lâm Thúy Vân, Thanh Trúc, Lê Tâm, Nini, Loan Châu & Gia Huy
4:42
7
Nhớ nhau làm gì
Lâm Nhật Tiến & Lâm Thúy Vân & Thanh Trúc & Lê Tâm & Nini & Loan Châu & Gia Huy, Lâm Nhật Tiến, Lâm Thúy Vân, Thanh Trúc, Lê Tâm, Nini, Loan Châu & Gia Huy
5:00
8
Chiếc lá mùa đông
Lâm Nhật Tiến & Lâm Thúy Vân & Thanh Trúc & Lê Tâm & Nini & Loan Châu & Gia Huy, Lâm Nhật Tiến, Lâm Thúy Vân, Thanh Trúc, Lê Tâm, Nini, Loan Châu & Gia Huy
4:05
9
Seal with a kiss
Lâm Nhật Tiến & Lâm Thúy Vân & Thanh Trúc & Lê Tâm & Nini & Loan Châu & Gia Huy, Lâm Nhật Tiến, Lâm Thúy Vân, Thanh Trúc, Lê Tâm, Nini, Loan Châu & Gia Huy
4:11
10
Runaway
Lâm Nhật Tiến & Lâm Thúy Vân & Thanh Trúc & Lê Tâm & Nini & Loan Châu & Gia Huy, Lâm Nhật Tiến, Lâm Thúy Vân, Thanh Trúc, Lê Tâm, Nini, Loan Châu & Gia Huy
4:29