album

Thuong Qua Viet Nam - Cai Luong

7 songs (52 minutes)
1
?n N?n - Kim T? Long - Ng?c Huy?n
8:22
2
Ki?m S? ??i - L? Th?y - Minh V??ng
8:09
3
Manh Áo Quê Nghèo - L? Th?y - Giang Châu
6:25
4
N?ng Lên Xóm Nghèo - L? Th?y - Giang Châu
7:24
5
Ngu?i Em S?u M?ng - Thanh H?ng - Tr?ng Phúc
8:00
6
Quán Nh? ??u Làng - L? Th?y - Minh V??ng
6:11
7
Th??ng Quá Vi?t Nam - L? Th?y
7:30