שיחות על מחקרים - עמרי שפר רביב

אמצעים וכוונות

22-02-2023 • 1 hr

הפעם התארח לשיחה ההיסטוריון ד"ר עמרי שפר רביב, שסיפר על המחקר שלו שעוסק במינהל הישראלי בשטחים שנכבשו ב-1967. איך התפתחה והתעצבה השיטה הישראלית לשליטה המתמשכת בשטחים שנכבשו ובפלסטינים שחיים בהם? מתי הבינו בממשלה שהשליטה הצבאית בשטחים היא מצב קבוע? ובאילו דרכים פעלה ישראל כדי לעודד את תושבי השטחים לעזוב בהמוניהם ולא לחזור?

You Might Like

History Daily
History Daily
Airship | Noiser | Wondery
Dark History
Dark History
Audioboom Studios
The Ancients
The Ancients
History Hit
The Rest Is History
The Rest Is History
Goalhanger Podcasts
Lore
Lore
Aaron Mahnke
History Extra podcast
History Extra podcast
Immediate Media
Tides of History
Tides of History
Wondery / Patrick Wyman
Gone Medieval
Gone Medieval
History Hit
BADLANDS
BADLANDS
Double Elvis
You're Wrong About
You're Wrong About
Sarah Marshall