גולים בסיני

אמצעים וכוונות

28-07-2021 • 29 mins

ב-1971 שימש חצי האי סיני בית כלא אכזרי במיוחד ויעד להגליה של מי שמעולם לא היו חשודים בעצמם בביצוע פשע. במחנות מאולתרים שהקימה ישראל באבו זנימה ובנח'ל הוחזקו בתנאים קשים מאות בני אדם - ילדים, נשים וגברים - בלב המדבר, הרחק מעין הציבור. פרק זה מספר לראשונה את סיפורם של מחנות המעצר בסיני.

You Might Like

History Daily
History Daily
Airship | Noiser | Wondery
Dark History
Dark History
Audioboom Studios
The Ancients
The Ancients
History Hit
The Rest Is History
The Rest Is History
Goalhanger Podcasts
Lore
Lore
Aaron Mahnke
History Extra podcast
History Extra podcast
Immediate Media
Tides of History
Tides of History
Wondery / Patrick Wyman
BADLANDS
BADLANDS
Double Elvis
Gone Medieval
Gone Medieval
History Hit
You're Wrong About
You're Wrong About
Sarah Marshall