Slovak Radio Symphony Orchestra / Stephen Gunzenhauser