album

适合餐馆庄严的音乐

10 songs (22 minutes) Released on 10 July 2020
1
适合餐馆庄严的音乐
2:04
2
适合饭店愉悦的音乐
2:24
3
适合进餐热情的音乐
2:14
4
适合吃饭纯的音乐
2:01
5
适合餐馆快活的音乐
2:16
6
适合进餐雅观的音乐
2:23
7
吃饭极好的爵士
2:07
8
进餐正宗的爵士
2:14
9
适合饭店爵士
2:22
10
餐馆爵士
2:07