10 songs (42 minutes) Released on 1 January 2001
1
Nếu Phải Là Duyên Số
Lynda Trang Đài & Tommy Ngô
3:57
2
Chilly Chacha
Lynda Trang Đài & Tommy Ngô
3:56
3
Tình Đơn Phương
Lynda Trang Đài
4:33
4
Radio Buồn
Lynda Trang Đài & Tommy Ngô
3:49
5
Tình Phai
Lynda Trang Đài
4:33
6
Quên
Lynda Trang Đài
3:39
7
Hạ Hồng
Lynda Trang Đài & Tommy Ngô
4:28
8
Tình Đã Xa
Tommy Ngô
5:10
9
Sinh Nhật Em
Tommy Ngô
4:27
10
Lối Về Xóm Nhỏ
Lynda Trang Đài & Tommy Ngô
4:19