SID
Album

∫∑X©∆P∆D∑∫ ؃ †h3 Høp∑£3∫∫ ®Øbø†¡¢, Vol. 2

SID

16 SONGS • 50 MINUTES • DEC 13 2019

1
†®∆N∫M¡∫∫¡øn 1
00:28
2
G B∆B¥ (Intro)
E
02:20
3
Nø† ∑Nøµgh
E
04:36
4
ص†∫¡d∑ ؃ M¥ H∑∆D
E
03:26
5
∫¡†'n ¡n M¥ €∆® †øø
E
02:34
6
∫H∆K∑ †h∑ W∆££∫
E
03:17
7
J∑† £¡ƒ∑
E
02:53
8
£µ√ øƒ h¡¶ hø¶
E
03:55
9
∫†∆¥ ∆W∆¥
E
03:52
10
Døn† ∆∫K M∑ Høw
E
04:00
11
Mø €H∆M¶∆Gn∑
E
02:51
12
∫£Øw Ø€∑∆N
04:12
13
∆¡n† M∆D ∆† €H∆
E
03:07
14
∫H∑¢®∆¥
E
04:22
1516
†®∆N∫M¡∫∫¡øn 2
00:53
℗© sidthe3rd Productions

0:00