6 songs (29 minutes) Released on 1 January 2018
1
Thương hận
TrươngTuấn Giang
4:31
2
Mình nhớ nhau không
TrươngTuấn Giang
4:00
4
Lạnh trọn đêm mưa
TrươngTuấn Giang
4:01
5
Đoạn tuyệt
TrươngTuấn Giang
5:39
7
Cho vừa lòng em
TrươngTuấn Giang & Lưu Ánh Loan
5:54
8
Đường tím bằng lăng
TrươngTuấn Giang & Lưu Ánh Loan
5:20