album

Ngồi tựa song đào

12 songs (50 minutes) Released on 1 January 2001
1
Nguyệt gác mái đình
4:01
2
Hoa thơm bướm lượn
Quý Tráng
4:50
3
Năm liệu bảy lo
3:19
4
Ra ngó vào trông
Quý Tráng
5:10
5
Vào chùa
3:44
6
Trên rừng 36 thứ chim
Quý Tráng
4:23
7
Cò lả
4:15
8
Lý thiên thai
2:42
9
Tương phùng tương ngộ
4:47
10
Ngồi tựa song đào
5:50
11
Dệt gấm
4:13
12
Đôi bên bác mẹ cùng già
3:34