album

เพลงประกอบลิเกธรรมะประวัติ เรื่อง อัมราปาลี

13 songs (49 minutes) Released on 29 August 2019
1
กุหลาบปาทาน
Ann Mitchai & Chaiya Mitchai
4:18
2
กุหลาบปาทาน ดนตรี
Ann Mitchai & Chaiya Mitchai
4:18
3
รูปปั้นที่รัก มิตร มิตรชัย
Ann Mitchai
4:01
4
รูปปั้นที่รัก ดนตรี
Ann Mitchai
4:01
5
ฟันหุ่น
Ann Mitchai & Chaiya Mitchai
3:58
6
ฟันหุ่น ดนตรี
Ann Mitchai & Chaiya Mitchai
3:58
7
อัมราปาลี เต้นแข่ง
Ann Mitchai
4:34
8
อัมราปาลี รอ
Ann Mitchai
0:58
9
อัมพปาลีเถรีคาถา
Ann Mitchai
4:43
10
อัมพปาลีเถรี ดนตรี
Ann Mitchai
4:43
11
พลรามพลีชีพ นภัสกร มิตรธีรโรจน์
Ann Mitchai
3:58
12
พลรามพลีชีพ ดนตรี
Ann Mitchai
3:58
13
พุทธังสะระณัง ดนตรีพระพุทธเจ้า
Ann Mitchai
1:34