album

Filmi Song, Vol. 1

15 songs (1 hour and 1 minute) Released on 9 May 2019
1
Aow Zow Ba da Stah
4:59
2
Baran Pama Warigai
4:02
3
Chah Weshtali Ye Zama
3:56
4
Da Stargow Jung Day
3:54
5
Daga Magrora Sar Day
4:25
6
Domra Ba Gadigum
4:12
7
Garma Gara Rakawa
3:54
8
Godar Lah Zama
3:25
9
Har Kala Raza Halaka
3:00
10
Hawa Hawa Zow
5:25
11
Hitaiki Hatki Lagai Dali How Pama
4:14
12
Husaan Dai Singar Dai
3:48
13
Jeeb Ki Dai Pesa Wai
3:18
14
Joraigai Na da Zalfanow
3:29
15
Pasiga Mujnoona
5:14