10 songs (43 minutes) Released on 1 January 1996
1
Hạnh phúc tân hôn
Khúc Lan & Don Hồ, Khúc Lan & Don Hồ
3:46
2
Khi nàng yêu
Ý Lan
4:26
3
Bóng đêm
Don Hồ
3:13
4
Mãi còn yêu
Ý Lan
5:06
5
Giọt nắng
Khúc Lan & Don Hồ, Khúc Lan & Don Hồ
5:22
6
Thuyền tình
Khúc Lan & Don Hồ, Khúc Lan & Don Hồ
5:04
7
Lạc mất mùa xuân
Don Hồ
3:21
8
Tình là thế đó
Ý Lan
4:36
9
Thiên đường tình ái
Khúc Lan & Don Hồ, Khúc Lan & Don Hồ
4:03
10
Giòng sông tuổi nhỏ
Don Hồ
4:04