album

Rough Guide to Scottish Music

29 songs (2 hours and 5 minutes) Released on 24 February 2014
1
Latha Math
Mànran
3:33
2
Katie Cruel
Salt House
4:29
3
Butcher Boy
Lau
4:06
4
The Scariest Room
The Chair
4:47
5
Sìos Dhan an Abhainn (Down in the River to Pray)
The Campbells of Greepe
3:31
6
Tinsel Show
Karine Polwart
3:32
7
Ebba Brahe/ Kilmartin Glen Campsite
Rona Wilkie & Marit Fält
7:51
8
The Paper Trench
Admiral Fallow
3:31
9
Òran Dhomhnaill Phàdraig (Song for Donald Peter)
Kathleen MacInnes
4:59
10
Ae Fond Kiss
Rachel Sermanni
4:14
11
Mogaisean
Breabach
3:27
12
Pigeon Song
AMWWF
4:53
13
Still We Dance On
Emily Smith
3:33
14
Faca Sibh Raghaill Na Ailean?
Joy Dunlop & Twelfth Day
4:21
15
Cut Me Off
Findlay Napier and the Bar Room Mountaineers
3:56
16
Tuathal
Alasdair MacIlleBhàin (Alasdair Whyte)
6:05
17
Clò Mhic Ille Mhìcheil & Blue Bonnets
Cliar
4:05
18
A Fheasgaich Oig as Ceanalta
Cliar
2:32
19
The Dts Set
Cliar
4:38
20
Mo Chailin Dìleas Donn
Cliar
4:57
21
Puirt a Beul
Cliar
3:54
22
Dòmhnall Nan Dòmhnall
Cliar
4:26
23
The Nameless Clan
Cliar
4:12
24
Cumha Coire Cheathaich
Cliar
4:12
25
Bha Mo Leannan Ann
Cliar
3:06
26
The Para Handy Set
Cliar
5:06
27
Ghràidh an Tig Thu?
Cliar
4:00
28
The Harpie Set
Cliar
4:50
29
'S Truagh Nach D' Rugadh Dall Mi
Cliar
4:55