Play
1
Karni
00:34
2
Hair Hagdola
04:58
3
Yekirati
03:30
4
Leyad Atzmecha
04:14
5
Mashehu She Ani Lo Yachol
04:29
6
Hair Leat (Hair Leat)
03:27
7
Tzfon Tel Aviv
03:33
8
Shir Yeladim
03:09
9
Ahava Hadasha
03:46
10
Rabim Hayamim
06:12
11
Hadod Simcha
04:40
12
Tachanat Delek
03:14
13
Heresh Byeveva
03:20
℗© The Eighth Note
0:00