Play
1
Nishmi
06:59
2
Modewa Nesha
05:38
3
Sehbota
06:37
4
Khoba Shapera
05:01
5
Akmaleh
06:05
6
Malikta D'marra
04:08
7
Kikhwa Rama
05:16
8
Sara Khata
04:04
9
Hala Letin
04:12
℗© 2016 Ashur Bet Sargis
0:00