Play
1
Rakevet Latzafon
04:11
2
Yesh Lach Makom
03:46
3
Sinai
03:32
4
Nogaat Bachalom
04:13
5
3:00 AM
00:17
6
Golshim
05:02
7
Mehasof Lahatchala
05:02
8
Keren Shemesh Rishona
00:34
9
A. Ohev Otach
04:02
10
Geshem Meteori
03:39
11
Matosim
03:37
12
Bereshit
03:32
13
Mistakel Al Hayam
03:42
℗© התו השמיני
0:00