6 songs (53 minutes) Released on 15 February 2013
1
Alaah Paakan Paak Hai
9:46
2
Teerath Badda Ke Har Ka Daas
7:42
3
Meharwan Sahib Meharwan
10:05
4
Gur Ki Pairi Pai Kaaj Sawariyan
7:13
5
Kya Khoob Gawta Hai
12:36
6
Tithe Tu Samrath
6:12